Проекти

Заголовок Анотація Ключові слова
Оцінка перспектив корінної алмазоносності центральної частини Новоград-Волинського блока Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  88 с., 28 рис., 23 табл., 61 джерело

Звіт про науково-дослідну роботу містить результати трирічних (2016-2018 роки) незакінчених через передчасну смерть основних виконавців та ініціаторів проекту, досліджень наукового колективу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка.

ЛУЖНО-УЛЬРАОСНОВНІ ПОРОДИ, Новоград-волинський блок, Український щит, МАНТІЙНІ КСЕНОКРИСТИ
Закономірності перетворення кристалічної структури та магнітних характеристик оксидів і гідроксидів заліза під впливом зовнішніх факторів

 

РЕФЕРАТ

 

Звіт по НДР:   150 стор.,  68 рис.,  14 табл.,  87  джерел

Об'єкти дослідження – перетворення слабомагнітних оксидів і гідроксидів заліза на сильномагнітний магнетит під впливом відновників та температури.

гематит, ГЕТИТ, Магнетит, окисно-відновні перетворення, рентгеноструктурный анализ, магнітометрія
Створення лабораторних установок, що працюють на нових принципах, для виробництва високоякісних концентратів з високодисперсної залізорудної сировини

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 1 книга, 85 сторінок, 21 ілюстрація, 5 таблиць, 55 посилань.

Об’єкт дослідження – колекція проб високодисперсних залізних руд різного типу .

магнітні властивості, фазові перетворення, оксиди заліза, Магнетит, гематит, магнітна сепарація
Алмази та інші мантійні мінерали північно-західної частини Східно-Європейської платформи

РЕФЕРАТ

Том 1.

Звіт про НДР: 172 с., 46 рис., 28 табл. 180 джерел.

Об’єкт дослідження – алмаз, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди та інші мантійні мінерали Українського щита.

Мета роботи – визначення геолого-генетичних типів корінних джерел алмазу.

Методи дослідження – шліхо-мінералогічний, кристаломорфологічний, електронно-мікроскопічний, онтогенічний, електронно-зондовий, спектроскопічний, масспектрометричний.

АЛМАЗ, мантійні мінерали, ізотопи вуглецю, елементи-домішки, мінеральні й флюїдні включення, парагенезис, КІМБЕРЛІТ, олівінові меланефілініти, верхня мантія, Східно-Європейська платформа, Український щит
Фізико-хімічні умови утворення техногенних геохімічних аномалій в зоні впливу підприємств чорної і кольорової металургії

реферат

 

Звіт про НДР: 296 с., 9 розділів, 44 таблиці, 81 рисунок, 236 посиланнь.

Об’єкт дослідження: ґрунтові відклади, донні відклади водойм, рослинність на полігонах дослідження міст Маріуполь, Алчевськ, Кам’янське, Запоріжжя, Константинівка.

Ціль – дослідити розподіл мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища на територіях під впливом чорної та кольорової металургії та встановити фізико-хімічні умови утворення техногенних геохімічних аномалій.

ВАЖКІ МЕТАЛИ, потенційна буферна ємність, техногенні геохімічні аномалії, геохімічні асоціації, форми міграці
Хроностратиграфія і геодинамічні умови формування осадово-вулканогенних комплексів порід зеленокам’яних поясів східної частини Українського щита

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 259 с., 96 рис., 56 табл., 197 літературнe джерелo.

Об’єкт дослідження – метавулканіти та метаосадові породи зеленокам’яних структур, ТТГ, породи інтрузій.

Середньопридніпровський мегаблок, Західноприазовський блок, мезоархейські зеленокам’яні пояси, ТТГ, метакоматиїти, метаандезити, плюми, геодинаміка, кратон, конкська серія, білозерська серія
Геохімічні особливості рудних і техногенних аномалій в умовах Українських Карпат (на прикладі Карпатського біосферного заповідника)

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 134с., 39 табл., 63 рис., 61 джерело

Об’єкт дослідження – рудні та техногенні аномалії в умовах Українських Карпат.

Мета роботи – встановити закономірності розподілу хімічних елементів у природних комплексах Карпатського біосферного заповідника (КБЗ), з’ясувати геохімічні особливості рудних та техногенних аномалій.

рудні аномалії, техногенні аномалії, геохімічні особливості, токсичні елементи, об’єкти довкілля, Українські Карпати
Генезис і розподіл мінералів у геологічних комплексах України

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 110 с., 17 рис., 2 табл., 79 джерел.

Об’єкт дослідження – мінерали і мінералоїди у надрах України і на території держави.

Мета роботи – зробити повний облік мінеральних видів та їх різновидів, що трапляються в надрах України, уточнити їх поширення в геологічних комплексах, дати вичерпну характеристику фізичних і хімічних властивостей, зібрати дані щодо генезису і визначити практичну цінність знахідок мінералів.

мінеральний вид, мінералогічна енциклопедія, назва, номенклатура, словник мінералів, регіональна мінералогія
Хроностратиграфія та геодинаміка мегаблоків Українського щита

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 566 с., 3 ч., 225 рис., 24 табл., 349 джерела

Об’єкт дослідження – мегаблоки Українського щита.

Український щит, мегаблок, геохронологія, геохімія, геодинаміка, структурний ансамбль, зсувна концепція структуроутворення
Перетворення магнітних властивостей нанорозмірних оксидів та гідроксидів заліза для оптимізації виробництва залізорудних концентратів

РУФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 85 сторінок, 45 ілюстрацій, 5 таблиць, 31 посилання.

Об’єкт дослідження – колекція проб залізних руд різного типу, зразки синтетичних оксидів та гідроксидів заліза .

магнітні властивості, фазові перетворення, оксиди заліза, Магнетит, гематит, магнітна сепарація

Сторінки

Підписатися на Проекти