Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Кривдік С.Г., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Вишневський О.А., Канунікова Л.І.

Розглянуто маліньїти — пересичені лугами (агпаїтові) породи, які є складовою Покрово-Киріївського масиву Приазовського мегаблоку Українського щита. Ці породи складаються з нефеліну, калішпату, лужних піроксенів, Са-Na амфіболів, флогопіту, Са-ринкіту, сфену. У маліньїтах іноді спостерігаються ксеноліти порід суттєво флогопітового складу. Вперше за допомогою мікрозондових аналізів визначено хімічний склад породоутворювальних та деяких акцесорних мінералів в маліньїтах та ксенолітах із них. Майже всі мінерали маліньїтів утворюють складні пойкілітові проростання, а в калішпаті, флогопіті, амфіболах та Са-ринкіті наявні численні пойкілітові включення нефеліну. Піроксени маліньїтів наявні у вигляді фенокристів та мікролітів. У фенокристах центральна частина складена діопсидом, а зовнішня оболонка та мікроліти належать до діопсид-геденбергіт-акмітової серії. Автори схильні відносити Покрово-Киріївський масив до габро-сієнітового комплексу (формації), як, наприклад, Октябрьський масив. У Покрово-Киріївському масиві, на відміну від Октябрьського, чіткіше проявлена калієва специфіка, аж до появи епі- та псевдолейцитових порід, та агпаїтова тенденція еволюції (як  в Октябрьському та Малотерсянському масивах). Цим пояснюється поява Са-ринкіту та підвищений вміст заліза в нефеліні, а також низька глиноземистість слюд, в яких К ≥ Al. Зрештою, можна очікувати на знахідки нових мінералів у цьому масиві  (в маліньїтах та ювітах),  характерних для агпаїтових фельдшпатоїдних сієнітів. Цей масив є потенційно рудоносним на REE, Y i Nb, а також на флюорит.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

52