Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Nid
121 Хоменко Володимир Михайлович Оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук 53
122 Цимбал Степан Миколайович Проблем алмазоносності провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук 78
123 Цимбал Юрій Степанович Проблем алмазоносності старший науковий співробітник кандидат геологічних наук 79
124 Черево Юрій Іванович Фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний інженер 4485
125 Черниш Дарія Сергіївна Регіональної та генетичної мінералогії завідувач відділу кандидат геологічних наук 96
126 Швайка Ірина Анатоліївна Геології та хроностратиграфії докембрію науковий співробітник кандидат геологічних наук 3692
127 Шеремет Євген Михайлович Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук 4123
128 Ширінбекова Світлана Нурахмедівна Відділ космоекології та космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук 4118
129 Шкуренко Кирило Олександрович Відділ космоекології та космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук 4120
130 Шнюкова Катерина Євгенівна Петрології провідний науковий співробітник доктор геологічних наук 3688
131 Шумлянский Леонід Владиславович Радіогеохронології провідний науковий співробітник доктор геологічних наук 88
132 Щербак Микола Петрович Геохімії ізотопів і мас-спектрометрії радник при дирекції доктор геолого-мінералогічних наук 37
133 Юрченко (Павлова) Надія Геннадіївна Оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів молодший науковий співробітник 3099
134 Яськевич Тетяна Богданівна Відділ космоекології та космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук 4478

Сторінки