Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Nid
121 Томурко Людмила Леонідівна Петрології старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук 65
122 Феофанов Андрій Миколайович Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень старший науковий співробітник 4316
123 Хоменко Володимир Михайлович Оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук 53
124 Цимбал Степан Миколайович Проблем алмазоносності провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук 78
125 Цимбал Юрій Степанович Проблем алмазоносності старший науковий співробітник кандидат геологічних наук 79
126 Черево Юрій Іванович Фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний інженер 4485
127 Черниш Дарія Сергіївна Регіональної та генетичної мінералогії завідувач відділу кандидат геологічних наук 96
128 Швайка Ірина Анатоліївна Геології та хроностратиграфії докембрію науковий співробітник кандидат геологічних наук 3692
129 Шеремет Євген Михайлович Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук 4123
130 Ширінбекова Світлана Нурахмедівна Відділ космоекології та космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук 4118
131 Шкуренко Кирило Олександрович Відділ космоекології та космічної мінералогії науковий співробітник кандидат геологічних наук 4120
132 Шнюкова Катерина Євгенівна Петрології провідний науковий співробітник доктор геологічних наук 3688
133 Шумлянский Леонід Владиславович Радіогеохронології провідний науковий співробітник доктор геологічних наук 88
134 Щербак Микола Петрович Геохімії ізотопів і мас-спектрометрії радник при дирекції доктор геолого-мінералогічних наук 37
135 Юрченко (Павлова) Надія Геннадіївна Оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів молодший науковий співробітник 3099

Сторінки