Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Nid
91 Пащенко Євген Олександрович Фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний інженер 108
92 Петрова Людмила Олексіївна Геохімії техногенних металів і аналітичної хімії науковий співробітник кандидат геологічних наук 3096
93 Пономар Віталій Павлович Фізики мінеральних структур та біомінералогії молодший науковий співробітник кандидат геологічних наук 4173
94 Пономаренко Олександр Миколайович Геохімії ізотопів і мас-спектрометрії директор інституту, завідувач відділу доктор геологічних наук 33
95 Привалов Віталій Олександрович Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень провідний науковий співробітник доктор геологічних наук 4314
96 Проскурко Любов Іванівна Геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник 34
97 Розко Алла Миколаївна Відділ космоекології та космічної мінералогії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук 4117
98 Самборська Ірина Анатоліївна Дирекція Вчений секретар інституту кандидат геологічних наук 3463
99 Самчук Анатолій Іванович Геохімії техногенних металів і аналітичної хімії головний науковий співробітник доктор хімічних наук 45
100 Сарвіров Євген Анатолійович Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень молодший науковий співробітник 4481
101 Семененко Віра Пантелеївна Відділ космоекології та космічної мінералогії завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук 4115
102 Сєтая Лариса Дмитрівна Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень старший науковий співробітник 4138
103 Сидорчук Віталій Сергійович Геології і геохімії рудних родовищ провідний інженер 4232
104 Скобін Володимир Тимофійович Геохімії ізотопів і мас-спектрометрії молодший науковий співробітник 35
105 Смоляр Анатолій Сергійович Регіональної та генетичної мінералогії старший науковий співробітник 4482

Сторінки