Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Nid
76 Михайлова Тетяна Федорівна Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень провідний інженер 4136
77 Моргун В’ячеслав Григорович Петрології науковий співробітник кандидат геологічних наук 64
78 Мороз Володимир Сергійович Геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник 29
79 Назаров Юрій Миколайович Регіональної та генетичної мінералогії науковий співробітник 94
80 Неведомська Олена Олексіївна Науково-організаційний відділ молодший науковий співробітник 3528
81 Ніколаєв Іван Юрійович Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень старший науковий співробітник кандидат геологічних наук 4125
82 Ніколаєв Юрій Іванович Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень старший науковий співробітник 4137
83 Овсієнко Володимир Володимирович Фізики мінеральних структур та біомінералогії молодший науковий співробітник 4480
84 Огар Тетяна Вікторівна Геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник кандидат геологічних наук 30
85 Павлишин Володимир Іванович Дирекція завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук 4261
86 Павлов Геннадій Геннадійович Проблем алмазоносності старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук 4484
87 Павлюк Олександра Вячеславівна Проблем алмазоносності науковий співробітник кандидат геологічних наук 77
88 Панаіт Еліна Вікторівна Пошукової та екологічної геохімії молодший науковий співробітник кандидат геологічних наук 3103
89 Панова Олена Анатоліївна Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук 4124
90 Пастущак Ярослав Ігорович Геохімії техногенних металів і аналітичної хімії аспірант 4380

Сторінки