Співробітники

ПІБ Відділ Посада Вчений ступінь Nid
31 Довбиш Людмила Сергіївна Геології та хроностратиграфії докембрію аспірант 4458
32 Довбуш Тетяна Іллівна Радіогеохронології науковий співробітник 83
33 Донський Микола Олександрович Геології і геохімії рудних родовищ старший науковий співробітник кандидат геологічних наук 5
34 Дудік Олексій Маркович Відділ геологічних, геохімічних та дистанційних методів досліджень старший науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук 4315
35 Дудченко Наталія Олександрівна Фізики мінеральних структур та біомінералогії старший науковий співробітник кандидат біологічних наук 103
36 Жовинський Едуард Якович Пошукової та екологічної геохімії завідувач відділу доктор геолого-мінералогічних наук 68
37 Жук Олександр Михайлович Проблем алмазоносності молодший науковий співробітник 69
38 Жук Олена Анатоліївна Пошукової та екологічної геохімії старший науковий співробітник кандидат геологічних наук 70
39 Заяць Ольга Вікторівна Геохімії ізотопів і мас-спектрометрії науковий співробітник кандидат геологічних наук 23
40 Злобіна Катерина Сергіївна Геохімії техногенних металів і аналітичної хімії науковий співробітник кандидат геологічних наук 41
41 Зюльцле Олег Веніамінович Радіогеохронології науковий співробітник кандидат геологічних наук 84
42 Іваницька Надія Петрівна Науково-організаційний відділ провідний інженер 3529
43 Іваницький Володимир Павлович Фізики мінеральних структур та біомінералогії провідний науковий співробітник кандидат геолого-мінералогічних наук 104
44 Іванов Данило Геннадійович Проблем алмазоносності аспірант 4459
45 Ільченко Катерина Олександрівна Оптичної спектроскопії і люмінесценції мінералів старший науковий співробітник кандидат геологічних наук 48

Сторінки