VIII з’їзд Українського мінералогічного товариства