2017. Випуск 38.

Геохімія і петрологія процесів породо- та рудоутворення

Stepanyuk L.M., Kurylo S.І., Dovbush T.І., Grinchenko O.V., Syomka V.O., Bondarenko S.M., Shumlyanskyy L.V. Geochronology of Granitoids of the Eastern Part of the Inhul Region (the Ukrainian Shield)

3

Кравченко Г.Л., Русаков Н.Ф. Новые данные о метаультрабазитах Центрального Приазовья

14

Михальченко І.І., Андреєв О.В. Монацити у торій-ураноносних альбітитах Новоолексіївського рудопрояву (Український щит)

32

Митрохин А.В., Шумлянский Л.В., Вишневская Е.А., Омельченко А.Н., Митрохина Т.В. Геохимическая типизация базитовых даек Ингульского и Волынского мегаблоков Украинского щита

50

Кривдік С.Г. Апофенітові альбітити Українського щита

58

Иванов Б.Н., Степанюк Л.М., Донской Н.А., Сёмка В.А., Бондаренко С.Н., Шевела А.Ю. Типы рудных полей Центральноукраинского урановорудного района и их сравнительная характеристика

70

Шеремет Е.М., Стрекозов С.Н., Сетая Л.Д., Агаркова Н.Д. Азовское редкоземельное месторождение Украинского щита как новый инвестиционно привлекательный тип промышленных месторождений

80

Пошукова геохімія. Геохімія навколишнього середовища

Клос В.Р., Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Приходько М.В. Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Київської області, забруднених мулами стічних вод

95

Розко А.Н., Федоренко Ю.Г., Жарин И.С. Изменение свойств глинополимерных композитов для решения экологических задач

101

Вітаємо!

До ювілею Світлани Веніамінівни Богданової

 

107

Наші автори

109

Правила для авторів

110

 

 

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
4382 Geochronology of Granitoids of the Eastern Part of the Inhul Region (the Ukrainian Shield) [Геохронологія гранітоїдів східної частини Інгульського мегаблоку Українського щита ] Степанюк Леонід Михайлович, Курило Сергій Ігорович, Довбуш Тетяна Іллівна, Сьомка Володимир Олексійович, Бондаренко Сергій Миколайович, Шумлянский Леонід Владиславович Степанюк Л.М., Курило С.І., Довбуш Т.І., Грінченко О.В., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Шумлянський Л.В. 3
4383 НОВЫЕ ДАННЫЕ О МЕТАУЛЬТРАБАЗИТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРИАЗОВЬЯ [Нові дані про метаультрабазити Центрального Приазов’я] Г.Л. Кравченко, Н.Ф. Русаков 14
4384 МОНАЦИТИ У ТОРІЙ-УРАНОНОСНИХ АЛЬБІТИТАХ НОВООЛЕКСІЇВСЬКОГО РУДОПРОЯВУ (УКРАЇНСЬКИЙ ЩИТ) І.І. Михальченко, О.В. Андреєв 32
4385 ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТИПИЗАЦИЯ БАЗИТОВЫХ ДАЕК ИНГУЛЬСКОГО И ВОЛЫНСКОГО МЕГАБЛОКОВ УКРАИНСКОГО ЩИТА [Геохімічна типізація базитових дайок Інгульського та Волинського мегаблоків Українського щита] Шумлянский Леонід Владиславович Митрохин О.В., Шумлянський Л.В., Вишневська Є.О., Омельченко А.М., Митрохіна Т.В. 50
4386 АПОФЕНІТОВІ АЛЬБІТИТИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Кривдік Степан Григорович С.Г. Кривдік 58
4387 Типы рудных полей Центральноукраинского урановорудного района и их сравнительная характеристика [Типи рудних полів Центральноукраїнського урановорудного району та їх порівняльна характеристика] Степанюк Леонід Михайлович, Донський Микола Олександрович, Сьомка Володимир Олексійович, Бондаренко Сергій Миколайович Іванов Б.Н., Степанюк Л.М., Донский М.О., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Шевела А.Ю. 70
4388 АЗОВСКОЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ УКРАИНСКОГО ЩИТА КАК НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТИП ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ [Азовське рідкісноземельне родовище Українського щита як новий інвестиційно-привабливий тип промислових родовищ] Шеремет Євген Михайлович, Сєтая Лариса Дмитрівна Шеремет Є.М., Стрекозов С.М., Сєтая Л.Д., Агаркова Н.Г. 80
4389 ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗАБРУДНЕНИХ МУЛАМИ СТІЧНИХ ВОД Жовинський Едуард Якович, Крюченко Наталія Олегівна В.Р. Клос, Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко, М.В. Приходько 95
4390 Изменение свойств глинополимерных композитов для решения экологических задач [Зміна властивостей глинополімерних композитів для вирішення екологічних завдань] Розко Алла Миколаївна Розко А.М., Федоренко Ю.Г., Жарін І.С. 101