2016, том 38, № 2

ЗМІСТ

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
4246 Кристаллохимия, оптические спектры и окраска бериллов. I. Гелиодор и золотистый берилл (golden beryl) — две разновидности природных желтых бериллов Хоменко Володимир Михайлович, Таран Михайло Миколайович Платонов А.Н., Хоменко В.М., Таран М.Н. 3
4247 Особенности структуры синтетических апатитов с примесными РЗЭ по данным спектроскопических и рентгеновских методов: II. Фторгидроксилапатиты Калініченко Олена Анатоліївна, Брик Олександр Борисович, Калініченко Анатолій Михайлович, Багмут Микола Миколайович Калиниченко Е.А., Брик А.Б., Николаев А.М., Калиниченко А.М., Франк-Каменец-Кая О.В., Дубок А.В., Багмут Н.Н., Кузьмина М.А., Колесников И.Е. 15
4248 Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах Ширінбекова Світлана Нурахмедівна Ширінбекова С.Н. 33
4249 Генезис сірого "соколиного ока" Криворізького басейну Андрейчак В.О., Євтєхов В.Д., Євтєхова А.В. 46
4250 Мінералого-петрологічні особливості маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна) Кривдік Степан Григорович, Гаценко Віра Олексіївна, Луньов Євген Сергійович, Вишневський Олексій Анатолійович, Канунікова Лідія Іванівна Кривдік С.Г., Гаценко В.О., Луньов Є.С., Вишневський О.А., Канунікова Л.І. 52
4251 Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища Язвинська М.В. 72
4252 Форми хімічних елементів-індикаторів у поверхневих відкладах над рудопроявами поліметалів Крюченко Наталія Олегівна, Жовинський Едуард Якович Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я., Андрієвська О.А. 82
4253 Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій Кураєва Ірина Володимирівна Бондар К.М., Кураєва І.В., Войтюк Ю.Ю., Цюпа І.В., Стахів І.Р., Матвієнко О.В., Кузь Ю.В. 88
4254 Сорбция тяжелых металлов донными илами в присутствии ионов аммония Шкапенко В.В., Кадошников В.М., Мусич Е.Г., Писанская И.Р. 96
4255 Пам’яті Олексія Миколайовича ПЛАТОНОВА Таращан Аркадій Миколайович, Таран Михайло Миколайович, Хоменко Володимир Михайлович Таращан А.М., Таран М.Н., Хоменко В.М. 101

Сторінки