2014, том 36, № 1

ЗМІСТ

Мінералогія

ГРЕЧАНОВСКИЙ А.Е., БРИК А.Б., УРУСОВ В.С., ЕРЕМИН Н.Н., РАДЧУК В.В., ШАБАЛИН Б.Г. Радиационная устойчивость циркона по данным компьютерного моделирования . . . . . .3

ДУБИНА О.В., КРИВДІК С.Г., МИТРОХИН О.В., СОБОЛЄВ В.Б., ВИШНЕВСЬКИЙ О.А., ГРЕЧАНОВСЬКА О.Є. Рідкіснометалева мінералізація і генезис жильних лужних сієнітів Пенизевицького рудопрояву (Коростенський анортозит-рапаківігранітний плутон)  . . . . . . .12

ВОВК О.П., НАУМКО І.М. Особливості кристаломорфології топазу із камерних пегматитів Волині (за даними статистичних методів)  .  . . . . . .26

ТРЕЙВУС Е.Б., СИЛАЕВ В.И. Новые данные о минералах из хрусталеносного месторождения Додо (Приполярный Урал) . . . . 34

Петрологія

САМБОРСКАЯ И.А. Aрхейский анортозит-плагиогранитный комплекс расслоенного Александровского массива (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита) . . . . .. .46

Рудоутворення

БОНДАРЕНКО С.М. Мінералізація Au-As типу в докембрійських комплексах Українського щита та головні чинники її локалізації  . . . . . . 59

ИВАНОВ Б.Н. Анализ гипотез образования урановорудных объектов формации щелочных натриевых метасоматитов центральной части Украинского щита . . . . . 74.

Історія науки. До 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського

КУЛЬЧИЦЬКА Г.О. Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 5. В.І. Вернадський про підготовку кадрів, охорону земних надр і націоналізм в науці . . . . . .82

Дискусії, критика, бібліографія

ПОВАРЕННЫХ М.Ю., МАТВИЕНКО Е.Н., РАССУЛОВ В.А. О скрытой текстуре (фрустумации) простых по минеральному составу горных пород   . . . . . .88

МАТКОВСЬКИЙ О.І. Оригінальна праця з історії кристалографії "Кристаллография в лицах. Этюды по истории науки" .. . . . . . . 101

Хроніка

Світлої пам’яті Олега Володимировича Зінченка .. . . . . . .105

Наші автори. . . . . . . . . . . 108

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3516 Радиационная устойчивость циркона по данным компьютерного моделирования Гречанівський Олексій Євгенович, Брик Олександр Борисович Гречановский А.Е., Брик А.Б., Урусов В.С., Еремин Н.Н., Радчук В.В., Шабалин Б.Г. 3
3517 Рідкіснометалева мінералізація і генезис жильних лужних сієнітів Пенизевицького рудопрояву (Коростенський анортозит-рапаківігранітний плутон) Кривдік Степан Григорович, Вишневський Олексій Анатолійович, Гречановська Олена Євгенівна Дубина О.В., Кривдік С.Г., Митрохин О.В., Соболєв В.Б., Вишневський О.А., Гречановська О.Є. 12
3518 Особливості кристаломорфології топазу із камерних пегматитів Волині (за даними статистичних методів) Вовк О.П., Наумко І.М. 26
3519 Новые данные о минералах из хрусталеносного месторождения Додо (При- полярный Урал) Трейвус Е.Б., Силаев В.И. 34
3520 Aрхейский анортозит-плагиогранитный комплекс расслоенного Александровского массива (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита) Самборська Ірина Анатоліївна Самборская И.А. 46
3521 Мінералізація Au-As типу в докембрійських комплексах Українського щита та головні чинники її локалізації Бондаренко Сергій Миколайович Бондаренко С.М. 59
3522 Анализ гипотез образования урановорудных объектов формации щелочных натриевых метасоматитов центральной части Украинского щита Иванов Б.Н. 74
3523 Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 5. В.І. Вернадський про підготовку кадрів, охорону земних надр і націоналізм в науці Кульчецька Ганна Олександрівна Кульчецька Г.О. 82
3524 О скрытой текстуре (фрустумации) простых по минеральному составу горных пород Поваренных М.Ю., Матвиенко Е.Н., Рассулов В.А. 88
3525 Оригінальна праця з історії кристалографії "Кристаллография в лицах. Этюды по истории науки" Матковський О.І. 101

Сторінки