2013, том 35, № 1

ЗМІСТ

Мінералогiя
ПАВЛИШИН В.I. Володимир Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії й суміжних наук . . . . . 3.
ПОНОМАРЕНКО О.М., КУЛЬЧИЦЬКА Г.О., ЧЕРНИШ Д.С. Розвиток мінералогічних ідей Володимира Вернадського в Україні . . . . . 14
ЛАВРИНЕНКО О.М. Взаємодія феригідриту з речовинами-забруднювачами навколишнього середовища . . . . . 24
ДЯКІВ В.О., ПАВЛИШИН В.І., БІЛИК Н.Т. Мінералогічні протектори дезінтеграції соляно-глинистих порід у процесі мокрої консервації гірничих виробок калійних родовищ Передкарпаття . . . . . 38
БЕЛЬСЬКИЙ В.М., КУЛЬЧИЦЬКА Г.О., ВОЗНЯК Д.К., ГРЕЧАНОВСЬКА О.Є. Хімічний склад аланіту як індикатор флюїдного режиму формування Анадольської "дайки" (Приазовський мегаблок Українського щита) . . . . . 50
ТАРАН М.М., КРИВДІК С.Г., ПАВЛОВА Н.Г. Оптико-спектроскопічне вивчення магнезіально-залізистих слюд із карбонатитів і ультраосновних порід чернігівського комплексу Північно-Західного Приазов’я . . . . . 60
ФЕДОРЕНКО Ю.Г., РОЗКО А.Н., ТУРОНОК О.Ч., ДЯЧЕНКО Е.В. Использование монтмориллонит-палыгорскитовых глин IV слоя Черкасского месторождения для синтеза глинополимерных нанокомпозитов . . . . .72
Геохімiя
СТЕПАНЮК Л.М., КУРИЛО С.І., БОБРОВ О.Б., ПОНОМАРЕНКО О.М., СЕРГЕЄВ С.А. Уран-свинцева радіогеохронологія за цирконом гранітоїдів Кудашівського масиву (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита) . . . . . 78
Історія науки. До 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського
КУЛЬЧИЦЬКА Г.О. Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 4. В.І. Вернадський про організацію науки і видавничої справи . . . . . 88
Дискусії, критика, бібліографія
ЧЕПІЖКО О.В., КАДУРІН В.М. Концентрація мінералогічної думки Володимира Вернадського в одному томі (рецензія на книгу "Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського") . . . . . 97
Хроніка
ГАЛАБУРДА Ю.А. Інформація про урочисті академії у Львові і Києві з нагоди 100-річчя від дня народження академіка Євгена Лазаренка . . . . . 100
Академік НАН України М.В. БАГРОВ: науковець і грoмадянин (до 75-річчя від дня народження) . . . .103
Наші автори . . . . . 106

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3343 Володимир Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії й суміжних наук В.І. Павлишин 3
3745 Розвиток мінералогічних ідей Володимира Вернадського в Україні Пономаренко Олександр Миколайович, Кульчецька Ганна Олександрівна, Черниш Дарія Сергіївна Пономаренко О.М., Кульчицька Г.О., Черниш Д.С. 14
3345 Взаємодія феригідриту з речовинами-забруднювачами навколишнього середовища О.М. Лавриненко 24
3346 Мінералогічні протектори дезінтеграції соляно-глинистих порід у процесі мокрої консервації гірничих виробок калійних родовищ Передкарпаття В.О. Дяків, В.І. Павлишин, Н.Т. Білик 38
3749 Хімічний склад аланіту як індикатор флюїдного режиму формування Анадольської "дайки" (Приазовський мегаблок Українського щита) Бельський Володимир Миколайович, Кульчецька Ганна Олександрівна, Возняк Дмитро Костянтинович, Гречановська Олена Євгенівна Бельський В.М., Кульчицька Г.О., Возняк Д.К., Гречановська О.Є. 50
3746 Оптико-спектроскопічне вивчення магнезіально-залізистих слюд із карбонатитів і ультраосновних порід чернігівського комплексу Північно-Західного Приазов’я Таран Михайло Миколайович, Кривдік Степан Григорович Таран М.М., Кривдік С.Г., Павлова Н.Г. 60
3349 Использование монтмориллонит-палыгорскитовых глин IV слоя Черкасского месторождения для синтеза глинополимерных нанокомпозитов Ю.Г. Федоренко, А.Н. Розко, О.Ч. Туронок, Е.В. Дяченко 72
3747 Уран-свинцева радіогеохронологія за цирконом гранітоїдів Кудашівського масиву (Середньопридніпровський мегаблок Українського щита) Степанюк Леонід Михайлович, Курило Сергій Ігорович, Пономаренко Олександр Миколайович Степанюк Л.М., Курило С.І., Бобров О.Б.,. Пономаренко О.М, Сергеєв С.А. 78
3351 Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 4. В.І. Вернадський про організацію науки і видавничої справи 88
3352 Концентрація мінералогічної думки Володимира Вернадського в одному томі (рецензія на книгу "Мінералогічна спадщина Володимира Івановича Вернадського") О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін 97

Сторінки