2013. Випуск 33.

Геохімія і петрологія процесів породо- та рудоутворення
Кривдік С.Г. Про генезис лужних метасоматитів Українського щита.. 3
Кравченко Г.Л. Особенности состава пород осипенковской серии Шевченковской структуры (Федоровская зона, Приазовье) ........18
Іванов Б.Н., Занкевич Б.О., Михальченко І.І., Шафранська Н.В. Ураноносні натрієві метасоматити Ватутинського родовища (струткурна позиція та особливості локалізації багатих руд) ...33
Великанов Ю.Ф., Великанова О.Ю. Геохимические особенности метасоматически измененных пород Кривбасса ..42
Пошукова геохімія. Геохімія навколишнього середовища
Моисеева Н.П., Шестопалов В.М., Моисеев А.Ю. Органическое вещество минеральных вод типа "Нафтуся"... 53
Крюченко Н.О., Жовинський Е.Я. Горизонтальна зональність території Українського щита за рухомістю хімічних елементів у ґрунтових відкладах ..64
Суярко В.Г., Безрук К.О. Розчинність кіноварі різного габітусу й величина водних ореолів розсіювання ртуті у Донецькій ртутній формації ..70
Кухар В.В., Кухар М.В. Галогенна складова в гідрогеохімічній зональності підземних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну ..74
Жук О.А. Геохімічні особливості розподілу літію у сольових ореолах гетерогенного походження ...81
Дискусії
Синицин В.О. До питання, піднятого у статті С.Г. Кривдіка
"Про генезис лужних метасоматитів Українського щита" ..86

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3949 До питання, піднятого у статті с.г. Кривдіка "Про генезис лужних метасоматитів Українського щита" В.О. Синицин 86

Сторінки