2012, том 34, № 4

ЗМІСТ

Мінералогiя
ПАВЛИШИН В.І. Внесок академіка Євгена Лазаренка в мінералогію України . . .. . 5
МАТКОВСЬКИЙ О.І. Питання мінералогічної номенклатури, термінології і класифікації в працях Є.К. Лазаренка . . . 10
КВАСНИЦЯ В.М., КВАСНИЦЯ І.В. Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України . . .. .15
СЕМЕНЕНКО В.П., ГІРІЧ А.Л., КИЧАНЬ Н.В., ШКУРЕНКО К.О. Особливості мінералогії та походження вуглистого ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV 3) . . . . .25
ВОЗНЯК Д.К., БЕЛЬСЬКИЙ В.М., ОСТАПЕНКО С.С. Індикаторне значення вторинних флюїдних включень з проміжною мінеральною фазою у кварці . . . . . . . . . . . . . . . .34
ВАЛЬТЕР А.А., ІВАКІН Г.Ю., ЧМІЛЬ Л.В., АНДРЄЄВ О.В., ПИСАНСЬКИЙ А.І., КУЗНЄЦОВ В.М. Мінералогічні дані про природу кераміки давнього Києва . . . . . . . 41
Петрологiя
ШУМЛЯНСЬКИЙ Л.В. Еволюція вендського трапового магматизму Волині . . . . . 50
Історія науки. До 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського
Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 3. В.І. Вернадський про методологію пізнання, методи і методики досліджень . . . . . 69
Дискусії, критика, бібліографія
КУЛЬЧИЦЬКА Г., ЧЕРНИШ Д. Проблеми української мінералогічної термінології. . . 78
НАУМКО И.М., БРАТУСЬ М.Д. Очень нужные и полезные книги (рецензия на книги об алмазах) . . . . . 83
Хроніка
БЕЛЬСЬКИЙ В., ГАЛАБУРДА Ю. Сьомі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка "Розвиток ідей Є.К. Лазаренка в сучасній мінералогії " (до 100-річчя від дня народження) . . . . . 88
КУЛЬЧИЦЬКА Г. ХV Всеросійська конференція з термобарогеохімії та проблеми української мінерало- флюїдології . . . . . 94
Международная научная алмазная конференция . . . . . 96
БОНДАРЕНКО Г.М., ДЕМЧЕНКО Л.В. К 85-летию Эмлена Владимировича СОБОТОВИЧА. . . . . . . .97
Памяти академика РАН Николая павловича ЮШКИНА. . . . . 103
ШАТАЛОВ Н.Н., ПОТАПЧУК И.С. Памяти Учителя  - Ивана Ильича ЧЕБАНЕНКО. . . . . . 106
Зміст журналу за 2012 р. . . . . . 109
Contents of the journal for 2012. . . . . . 111
Наші автори. . . . . . 3-я стор. обкл.   
 

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3340 Наші автори
3322 Внесок академіка Євгена Лазаренка в мінералогію України В.І. Павлишин 5
3323 Питання мінералогічної номенклатури, термінології і класифікації в працях Є.К. Лазаренка О.І. Матковський 10
3770 Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України Квасниця Віктор Миколайович Квасниця В.М., Квасниця І.В. 15
3325 Особливості мінералогії та походження вуглистого ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV 3) В.П. Семененко, А.Л. Гіріч, Н.В. Кичань, К.О. Шкуренко 25
3325 Особливості мінералогії та походження вуглистого ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV 3) В.П. Семененко, А.Л. Гіріч, Н.В. Кичань, К.О. Шкуренко 25
3769 Індикаторне значення вторинних флюїдних включень з проміжною мінеральною фазою у кварці Возняк Дмитро Костянтинович, Бельський Володимир Миколайович Возняк Д.К., Бельський В.М., Остапенко С.С. 34
3327 Мінералогічні дані про природу кераміки давнього Києва А.А. Вальтер, Г.Ю. Івакін, Л.В. Чміль, О.В. Андрєєв, А.І. Писанський, В.М. Кузнєцов 41
3771 ЕВОЛЮЦІЯ ВЕНДСЬКОГО ТРАПОВОГО МАГМАТИЗМУ ВОЛИНІ Шумлянский Леонід Владиславович Шумлянський Л.В. 50
3329 Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 3. В.І. Вернадський про методологію пізнання, методи і методики досліджень 69

Сторінки