2012. Випуск 31-32.

ЗМІСТ
Збірнику "Геохімія та рудоутворення" – 40 років .........3

Кривдік С.Г., Моргун В.Г., Дубина О.В. Типи лужних метасоматитів Українського щита та фації їх глибинності ......4
Нечаев С.В., Сёмка В.А. Рудоносные метасоматиты центральной части Украинского щита (прогнозно-поисковое значение) ......12
Пономаренко О.М., Степанюк Л.М., Кривдік С.Г., Синицин В.О. Радіогеохронологія процесів метасоматозу в кристалічних породах Українського щита  ............................24.
Кравченко Г.Л. Бариевые метасоматиты Украинского  щита.... 30
Сьомка В.О. Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів Українського щита ............................38
Великанов Ю.Ф., Великанова О.Ю. Метасоматоз в породах Кривбасса ..............................47
Кигай И.Н. Метасоматиты, связанные с флюидами известково-щелочных магм ........................56
Курило С.І., Степанюк Л.М., Бункевич О.Л., Синицин В.О. Середньотемпературнікварц-плагіоклаз-епідотовіметасоматити Токівського гранітного масиву ........................................67
Михальченко І.І., Синицин В.О. Актинолітова фація апобазитових лужних натрієвих метасоматитів зон глибинних розломів ......77
Седова Е.В., Шеремет Е.М. Метасоматически измененные граниты каменномогильского комплекса Приазовья и связь с ними редкометального и редкоземельного оруденения ...........88
Степанюк Л.М., Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Котвіцька І.М., Андреєв О.В. Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку Українського щита) .........99
Шнюков С.Є., Лазарєва І.І., Хлонь О.A., Марченков Д.Ф. Оцінка рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімічного моделювання ....105
Скакун Л.З., Словотенко Н.О., Серкіз Р.Я., Сасюк К.В. Карбонатні парагенезиси Берегівського рудного поля – індикатори інтенсивності гідротермального процесу та складові рудоносності ...113
Цільмак О.В., Скакун Л.З., Серкіз Р.Я. Революція мінерального складу навколожильних метасоматитів Бобриківського                             золоторудного родовища .................................................119
Занкевич Б.О., Шафранська Н.В. Структурні умови локалізації ураноносних альбітитів (на прикладах Кіровоградської зони УЩ) ................................127
Шумлянський Л.В. Вік та ізотопний склад гафнію цирконів з кварцитів Середнього Побужжя Українського щита ...136
Пошукова геохімія. Геохімія навколишнього середовища
Матвеев А.В., Жовинский Э.Я, Бордон В.Е. Геохимическая специализация четвертичных отложений как экологический фактор ..................144
Крюченко Н.О., Кухар М.В. Особливості розподілу галогенів першого водоносного горизонту центральної частини Дніпрово-Донецького басей...............................150
Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А. Флюоритоносність Українського щита ..............................................................154
Папарига П.С. Мікроелементи в питних водах Рахів-Тисинської тектонічної зони та їхній вплив на здоров’я населення ............159
Язвинська М.В. Особливості вертикального розподілу хімічних елементів у ґрунтах Житомирського Полісся .............164
Попенко Е.С., Самчук А.І., Огар Т.В, Красюк О.П. Особливості розподілу важких металів та селену у ґрунтах Південно-Присиваської акумулятивної рівнини (Україна) .................................................170
 

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3927 ДЖЕРЕЛО НАТРІЮ ТА УРАНУ УРАНОНОСНИХ АЛЬБІТИТІВ (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку Українського щита) Степанюк Леонід Михайлович, Бондаренко Сергій Миколайович, Сьомка Володимир Олексійович, Котвіцька Ірина Миколаївна Степанюк Л.М., Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Котвіцька І.М., Андреєв О.В. 99
3928 ОЦІНКА РУДОГЕНЕРУЮЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАГМАТОГЕННО-ГІДРОТЕРМАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГЕОХІМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ С.Є. Шнюков, І.І. Лазарєва, О.A. Хлонь, Д.Ф. Марченков 105
3929 КАРБОНАТНІ ПАРАГЕНЕЗИСИ БЕРЕГІВСЬКОГО РУДНОГО ПОЛЯ – ІНДИКАТОРИ ІНТЕНСИВНОСТІ ГІДРОТЕРМАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА СКЛАДОВІ РУДОНОСНОСТІ Л.З. Скакун, Н.О. Словотенко, Р.Я. Серкіз, К.В. Сасюк 113
3930 ЕВОЛЮЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ НАВКОЛОЖИЛЬНИХ МЕТАСОМАТИТІВ БОБРИКІВСЬКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО РОДОВИЩА О.В. Цільмак, Л.З. Скакун, Р.Я. Серкіз 119
3931 СТРУКТУРНІ УМОВИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ УРАНОНОСНИХ АЛЬБІТИТІВ (на прикладах Кіровоградської зони УЩ) Б.О. Занкевич, Н.В. Шафранська 127
3932 ВІК ТА ІЗОТОПНИЙ СКЛАД ГАФНІЮ ЦИРКОНІВ З КВАРЦИТІВ СЕРЕДНЬОГО ПОБУЖЖЯ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Шумлянский Леонід Владиславович Л.В. Шумлянський 137
3933 ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР Жовинський Едуард Якович А.В. Матвеев, Э.Я. Жовинский, В.Е. Бордон 144
3934 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ГАЛОГЕНІВ ПЕРШОГО ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВО-ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ Крюченко Наталія Олегівна, Кухар Михайло Володимирович Н.О. Крюченко, М.В. Кухар 150
3935 ФЛЮОРИТОНОСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Жовинський Едуард Якович, Крюченко Наталія Олегівна, Жук Олена Анатоліївна Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко, О.А. Жук 154
3936 МІКРОЕЛЕМЕНТИ В ПИТНИХ ВОДАХ РАХІВ-ТИСИНСЬКОЇ ТЕКТОНІЧНОЇ ЗОНИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ П.С. Папарига 159

Сторінки