2012. Випуск 31-32.

ЗМІСТ
Збірнику "Геохімія та рудоутворення" – 40 років .........3

Кривдік С.Г., Моргун В.Г., Дубина О.В. Типи лужних метасоматитів Українського щита та фації їх глибинності ......4
Нечаев С.В., Сёмка В.А. Рудоносные метасоматиты центральной части Украинского щита (прогнозно-поисковое значение) ......12
Пономаренко О.М., Степанюк Л.М., Кривдік С.Г., Синицин В.О. Радіогеохронологія процесів метасоматозу в кристалічних породах Українського щита  ............................24.
Кравченко Г.Л. Бариевые метасоматиты Украинского  щита.... 30
Сьомка В.О. Генетичні типи молібдено- і вольфрамоносних метасоматитів Українського щита ............................38
Великанов Ю.Ф., Великанова О.Ю. Метасоматоз в породах Кривбасса ..............................47
Кигай И.Н. Метасоматиты, связанные с флюидами известково-щелочных магм ........................56
Курило С.І., Степанюк Л.М., Бункевич О.Л., Синицин В.О. Середньотемпературнікварц-плагіоклаз-епідотовіметасоматити Токівського гранітного масиву ........................................67
Михальченко І.І., Синицин В.О. Актинолітова фація апобазитових лужних натрієвих метасоматитів зон глибинних розломів ......77
Седова Е.В., Шеремет Е.М. Метасоматически измененные граниты каменномогильского комплекса Приазовья и связь с ними редкометального и редкоземельного оруденения ...........88
Степанюк Л.М., Бондаренко С.М., Сьомка В.О., Котвіцька І.М., Андреєв О.В. Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку Українського щита) .........99
Шнюков С.Є., Лазарєва І.І., Хлонь О.A., Марченков Д.Ф. Оцінка рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімічного моделювання ....105
Скакун Л.З., Словотенко Н.О., Серкіз Р.Я., Сасюк К.В. Карбонатні парагенезиси Берегівського рудного поля – індикатори інтенсивності гідротермального процесу та складові рудоносності ...113
Цільмак О.В., Скакун Л.З., Серкіз Р.Я. Революція мінерального складу навколожильних метасоматитів Бобриківського                             золоторудного родовища .................................................119
Занкевич Б.О., Шафранська Н.В. Структурні умови локалізації ураноносних альбітитів (на прикладах Кіровоградської зони УЩ) ................................127
Шумлянський Л.В. Вік та ізотопний склад гафнію цирконів з кварцитів Середнього Побужжя Українського щита ...136
Пошукова геохімія. Геохімія навколишнього середовища
Матвеев А.В., Жовинский Э.Я, Бордон В.Е. Геохимическая специализация четвертичных отложений как экологический фактор ..................144
Крюченко Н.О., Кухар М.В. Особливості розподілу галогенів першого водоносного горизонту центральної частини Дніпрово-Донецького басей...............................150
Жовинський Е.Я., Крюченко Н.О., Жук О.А. Флюоритоносність Українського щита ..............................................................154
Папарига П.С. Мікроелементи в питних водах Рахів-Тисинської тектонічної зони та їхній вплив на здоров’я населення ............159
Язвинська М.В. Особливості вертикального розподілу хімічних елементів у ґрунтах Житомирського Полісся .............164
Попенко Е.С., Самчук А.І., Огар Т.В, Красюк О.П. Особливості розподілу важких металів та селену у ґрунтах Південно-Присиваської акумулятивної рівнини (Україна) .................................................170
 

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3845 ЗБІРНИКУ "ГЕОХІМІЯ ТА РУДОУТВОРЕННЯ" — 40 РОКІВ О.М. Донський, В.М. Загнітко, 3
3846 ТИПИ ЛУЖНИХ МЕТАСОМАТИТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА ТА ФАЦІЇ ЇХ ГЛИБИННОСТІ Кривдік Степан Григорович, Моргун В’ячеслав Григорович С.Г. Кривдік, В.Г. Моргун, О.В. Дубина 4
3847 РУДОНОСНЫЕ МЕТАСОМАТИТЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ УКРАИНСКОГО ЩИТА (прогнозно-поисковое значение) Сьомка Володимир Олексійович С.В. Нечаев, В.А. Сёмка 12
3848 РАДІОГЕОХРОНОЛОГІЯ ПРОЦЕСІВ МЕТАСОМАТОЗУ В КРИСТАЛІЧНИХ ПОРОДАХ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Пономаренко Олександр Миколайович, Степанюк Леонід Михайлович, Кривдік Степан Григорович О.М. Пономаренко, Л.М. Степанюк, С.Г. Кривдік, В.О.Синицин 24
3849 БАРИЕВЫЕ МЕТАСОМАТИТЫ УКРАИНСКОГО ЩИТА Г.Л. Кравченко 30
3922 ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ МОЛІБДЕНО- І ВОЛЬФРАМОНОСНИХ МЕТАСОМАТИТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА Сьомка Володимир Олексійович В.О. Сьомка 38
3923 МЕТАСОМАТОЗ В ПОРОДАХ КРИВБАССА Великанова Ольга Юріївна Ю.Ф. Великанов, О.Ю. Великанова 47
3924 МЕТАСОМАТИТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФЛЮИДАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЩЕЛОЧНЫХ МАГМ И.Н. Кигай 58
3925 АКТИНОЛІТОВА ФАЦІЯ АПОБАЗИТОВИХ ЛУЖНИХ НАТРІЄВИХ МЕТАСОМАТИТІВ ЗОН ГЛИБИННИХ РОЗЛОМІВ І.І. Михальченко, В.О. Синицин 77
3926 МЕТАСОМАТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ГРАНИТЫ КАМЕННОМОГИЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИАЗОВЬЯ И СВЯЗЬ С НИМИ РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО И РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО ОРУДЕНЕНИЯ Е.В. Седова, Е.М. Шеремет 88

Сторінки