2011. Випуск 30.

Зміст

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3419 Проявления редкометалльных пегматитов в Северном Криворожье Великанова Ольга Юріївна 3
3420 Площадные и экзоконтактовые редкометалльные метасоматиты Шполяно-Ташлыкского рудного района Б.Н. Иванов, В.Н. Косюга, В.И. Погукай 10
3421 Особливості речовинного складу та ізотопний вік Руськополянських рідкіснометалевих гранітів Українського щита Пономаренко Олександр Миколайович, Заяць Ольга Вікторівна, Довбуш Тетяна Іллівна В.П. Безвинний, М.М. Циба 18
3422 Сравнительная изотопная характеристика карбонатов и графитов Украинского щита и Воронежского кристаллического массива Проскурко Любов Іванівна, Мороз Володимир Сергійович И.П. Луговая 27
3423 О генезисе бердичевских гранитов Пономаренко Олександр Миколайович, Самчук Анатолій Іванович 38
3424 Время формирования мигматитов Волчанского блока 47
3425 Тектоно-металлогеническая корреляция Украинского и Балтийского щитов в раннем докембрии С.И. Турченко 52
3426 Мінеральний склад вольфрамітоносних грейзенів Жовторіченського рудного поля (Криворізько-Кременчуцька шовна зона) Сьомка Володимир Олексійович Б.Ф. Мельниченко, С.М. Бондаренко, О.В. Грінченко, Л.В. Сьомка 69
3427 Розподіл селену в природних водах Прикарпатського регіону В.М. Шестопалов, А.І. Самчук, А.Ю. Моісеєв, Е.С.Попенко 76
3428 Важкі метали в об’єктах довкілля Свидовецького масиву Українських Карпат Жовинський Едуард Якович, Крюченко Наталія Олегівна П.С. Папарига 84

Сторінки