Ізотопна геохімія гранітного "валуна" із псевдоконгломерату тетерівської серії (північно-західна частина Українського щита

Шумлянський Л.В.

У районі с. Леніне серед гнейсів тетерівської серії розповсюджені так звані метаконгломерати, що являють собою заокруглені фрагменти ("гальки" та "валуни") переважно гранітоїдного складу. Щодо генезису цих порід висловлювались різні точки зору — їх описували як метаосадові утворення чи утворення тектонічного походження. Для з’ясування цього питання були проведені ретельні дослідження віку гранітів одного з "валунів", а також ізотопного та геохімічного складу. Порода, якою складено "валун", — це амфібол-біотитовий плагіограніт. Циркони, виділені з граніту, репрезентовані двома популяціями. Перша кристалізувалась 2050 ± 42, друга — понад 3000 млн рр. тому. Очевидно, вік першої популяції відповідає часу кристалізації граніту, а друга є ксеногенною, захопленою з джерела плавлення. εHf, перерахований для молодших кристалів на вік в 2050 млн рр., становить 3,7 ± 1,1, а для більш давніх кристалів, перерахований на вік в 3200 млн рр., становить –8,3 ± 2,2. За геохімічним складом плагіограніти с. Леніне наближуються до гранітів М-типу. Вихідний ізотопний склад стронцію (87Sr/ 86Sr = 0,702505) та неодиму (εNd = 2,9) свідчить про ювенільне походження цих порід. Отримані дані дозволяють припустити, що плагіограніти утворились за рахунок часткового плавлення суміші гнейсів та амфіболітів, які входять до складу тетерівської серії.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

54