Іванов Данило Геннадійович

Тема дисертації: «Кристалогенезис ільменіту із теригенних відкладів південно-західної частини Українського щита».

Науковий керівник: доктор геол.-мін. наук  професор Квасниця В.М.

Спеціальність: 103 Науки про землю.

Посада: 

Відділ: