Этапы ранне-протерозойского коллизионного гранитоидного магматизма и метаморфизма на Приазовском и Среднеприднепровском мегаблоках Украинского Щита

Артеменко Г.В., Самборская И.А., Швайка И.А., Гоголев К.И., Довбуш Т.И.

На Приазовському та Середньопридніпровському мегаблоках Українського щита виділено три етапи палеопротерозойського гранітоїдного магматизму та метаморфізму — 2,2; 2,10—2,04 і 2,0—1,98 млрд рр. Гранітоїди першого етапу (2,2 млрд рр.) Виявлені у великих розломних зонах Приазовського мегаблоку; другого (2,10—2,04 млрд рр.) — поширені на всій його площі. Значно рідше трапляються гранітоїди третього етапу (1,98—2,0 млрд рр.). До другого етапу близький за часом регіональний метаморфізм архейських гнейсів кайінкулацької товщі і осадових порід  темрюцької  світи  центральноприазовської  серії  (2,06—2,07 млрд  рр.) Приазовського мегаблоку,  а  також  архейських плагіогранітоїдів сурського комплексу  і осадових порід криворізької та глеюватської серій (близько 2,0  млрд  рр.)  У  Західно-Інгулецькій  зоні.  Згідно  з  геолого-структурними  даними,  головна  фаза  формування складчастості архейських порід Західноприазовського блоку мала місце близько 2,08 млрд рр. тому. Виділені етапи гранітоїдного магматизму і метаморфізму відповідають, ймовірно, різним стадіям колізії Сарматського і Волго-Уральського мікроконтинентів.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

45