Щодо можливості використання радонометрії для виявлення і трасування зон тектонічної активності

Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О., Дмитренко К. Е.

Жовинський Е. Я., Крюченко Н. О., Дмитренко К. Е. Щодо можливості використання радонометрії для виявлення і трасування зон тектонічної активності. На прикладі м. Афіни, тектонічного району Аталанті, геотеплових полів Ніссірос Кальдера та Сусакі (Греція) проведене радонометричне дослідження об'єктів навколишнього середовища, що одержують радіаційно значиму лозу опромінення.

На примере г. Афины, тектонического района Аталанти, геотепловых полей Ниссирос Кальдерра и Сусаки (Греция) проведено радонометрическое исследование объектов окружающей среды, получающих значительную дозу облучения.

On аn example Athens, tectonic district of Atalanti, geotermal fields of Nissiros Kal'dera and Susaki (Greece) radonometrical research is conducted of objects of environment, which get the meaningful dose of irradiation radiation.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

3