Характерні особливості кристаломорфології топазу з різ них мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського щита .

Павлишин В.І., Вовк О.П., Наумко І.М.

На основі результатів гоніометричного дослідження 89 індивідів і зростків топазу та на узагальненні літературних даних, уперше детально описано відмінності кристаломорфології багатогранників топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону. У вертикальному поясі кристалів топазу з усіх зон морфологічно важливими є лише ромбічні призми М {110} та l {120}. Найбагатше огранення властиве для індивідів топазу із заноришів. На їхніх головках виявлено 17 простих форм, з яких морфологічно важливими є ромбічні призми f {011}, y {021}, d {101}, ромбічні діпіраміди о {111}, u {112} і пінакоїд с {001}. Морфологія багатогранників топазу із зон вилуговування, графічної, пегматоїдної та польовошпатової зон подібна, однак на їхніх головках морфологічно важливою є лише ромбічна призма f {011}. Відмінності полягають у тому, що в зонах вилуговування та польовошпатовій зоні трапляються двоголові багатогранники, які не спостерігали в графічній та пегматоїдних зонах. Найбідніше огранення мають пізні кристали топазу із метасоматично змінених порід, на них виявлено лише три прості форми — ромбічні призми М {110}, l {120}, f {011}. У підсумку охарактеризовано відмінності кристаломорфології багатогранників топазу із різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

3