Фізико-хімічні умови завершального етапу становлення пегматитів Волині за даними термобарометрії та інфрачервоної спектроскопії берилу

Возняк Д.К., Хоменко В.М., Франц Г., Віденбек М.

Флюїдні включення у периферійних частинах кристалів берилу з камерних пегматитів Волині були досліджені з використанням комплексу методів термобарометрії у комбінації з локальною інфрачервоною (ІЧ) спектроскопією in situ. Виділено генерації первинних, ранньовторинних та перенаповнених первинних включень, що фіксують різні епізоди завершального етапу становлення пегматитів. Наповнення первинних включень засвідчує ріст периферійних зон берилу із гетерогенного флюїду (водний розчин + фаза СО2) в умовах гідродинамічно відкритої системи за температури 190—200 °C та тиску 10—13 МПа, що відповідає глибині 1,0—1,3 км. Термо- і кріометричні дослідження ранньовторинних включень дозволяють встановити значення флюїдного тиску — 15—20 МПа та температури 233—255 °С. За інтенсивністю смуг у ІЧ-спектрах визначено, що склад їх газової фази відповідає 87 % СО2 + 13 % СН4. Захоплення цих включень відбувалось під час нетривалого зростання температури внаслідок надходження нової порції високотемпературного СО2-флюїду. Перенаповнене первинне включення характеризується різним складом флюїду в розділених перегородкою з перевідкладеного берилу частинах, що свідчить про двостадійнy зміну його форми і наповнення. Температура гомогенізації більш раннього СО2-флюїду центральної частини у газову фазу (Th CO2·V ) дорівнює +18 °С, а густина СО2-розчину складає 0,176 г/см3. Пізніше у прилеглу до тріщини частину включення потрапив збагачений вуглеводневими сполуками водний розчин. За даними ІЧ-спектрів встановлено, що речовина перегородки та зубчастих наростів на стінках перенаповненого включення відповідає лужному берилу, збагаченому водою ІІ типу. Він утворився внаслідок епітаксичного наростання на поверхню безлужного кристала-господаря речовини, розчиненої зі стінок включення у процесі набуття ним форми рівноважного негативного кристала за РТ-Х умов, відмінних від умов захоплення.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

26