Утворення включення із опалоподібною речовиною у кристалі топазу із заноришових пегматитів Волині (за даними термобарометрії й ІЧ-спектроскопії)

Возняк Д.К., Хоменко В.М.

Викладено результати комплексного дослідження ранньовторинних флюїдних включень незвичного походження, вперше виявлених у кристалі топазу із заноришових (камерних) пегматитів Волині. Вони представлені сингенетичними рідинно-газовими включеннями (водного розчину ~40 %) й включенням, що містить тверду фазу опалоподібної речовини незвичної будови. Перші включення гомогенізуються в діапазоні 407—410  °С в газову фазу, густина якої близька до критичної. Температура евтектики водного розчину дорівнює –21,1 °С, а температура плавлення льоду (Тпл) –3,4 °С, що відповідає концентрації 5,5 мас. % NaCl. За даними інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії, рідка фаза включення містить воду з розчиненим у ній СО2, а газова — лише СО2. Тверда фаза, що подібна до опалу,  займає ~70 % об’єму включення, решта його порожнини  заповнена  газом  за невисокого вакууму.  Тверда фаза  складена  сферолітами  розміром  5—6 мкм  у  діаметрі, має  радіально-променеву  будову  й численні бурульки. Вона оптично ізотропна й індиферентна до ультрафіолетового випромінювання, у відбитому світлі має слабке молочно-біле забарвлення. У процесі нагрівання у включенні за температури 370 °С з’являється рідина, представлена майже чистою водою (Тпл льоду дорівнює –0,2 °С). Рідина гомогенізується за температури 376  °С  у критичну фазу. У процесі  зниження  температури  (~370  °С) вода  сорбується  твердою фазою. Сорбція–десорбція  води  твердою  речовиною  включення  відбувається  в  інтервалі  370—376  °С.  ІЧ-спектри  твердої фази практично  ідентичні до спектрів природних опалів. Встановлено, що опалоподібна речовина включення  генетично  пов’язана  з  високотемпературним  (~410  °С)  процесом  появи  у  пегматитах  водного  розчину  з  високим вмістом SiО2. Найімовірніше, значно поширені в камерних пегматитах Волині опали також утворилися подібним  чином,  тому  їхнє  становлення  синхронне  з періодом формування пегматитів, що  відповідає протерозойському  часу. Наявність  важкої  рідини, що  перебувала  в  рівновазі  з  кислим  водним  розчином,  була  одним  зі сприятливих факторів росту в камерах вільного росту досконалих кристалів, оскільки пегматитове тіло, що містило кристал топазу з досліджуваними включеннями, належить до високопродуктивних об’єктів родовища.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

13