Уран­свинцевий вік цирконів гіперстенового плагіогнейсу долини р. Згар (верхнє Побужжя, Український щит)

Степанюк Л.М., Шумлянський Л.В.

Геологічний розріз, відслонений долиною р. Згар у районі сіл Городище — Новоселиця та представлений асоціацією  гіперстенових  плагіогнейсів  і  кристалосланців,  вважається  одним  із  стратотипових  розрізів  ендербіто­гнейсової формації  (тиврівської  товщі  дністровсько­бузької  серії палеоархейського  віку). Еоархейські  ізотопні дати (3,65 млрд рр.) Отримано для ендербіто­гнейсів (гіперстенових плагіогнейсів), поширених у районі с. Завалля (середнє побужжя). Водночас для реліктових ядер цирконів гранітоїдів бердичівського типу, що розвиваються по метаморфічних породах березнинської товщі, яка входить до складу палеоархейської Дністровсько­Бузької серії, отримано винятково палеопротерозойські значення віку. Вік гіперстенового плагіогнейсу, що разом з малопотужними прошарками кристалосланців утворюють скельні виходи в лівому березі р. Згар, нижче с. Городище, визначали локальним уран­свинцевим  ізотопним датуванням різних ділянок полірованих зрізів кристалів циркону  за  допомогою  LA-ICP-MS. Циркони  представлені  світло­,  сірувато­рожевими  призматичними,  короткопризматичними та майже ізометричними кристалами з гладенькою блискучою поверхнею та заокругленими контурами. Вони мають  складну  внутрішню  будову,  обумовлену  присутністю майже  в  усіх  кристалах  різнорідних  реліктових  ядер  та  новоутворених  оболонок. Трапляються  ядра  декількох  типів. Найпоширенішими  є  уламки кристалів,  які часто  характеризуються  тонкою концентричною  зональністю магматичного  типу. Доволі поширеними  є  ізометричні ядра,  або майже  ізометричні,  з кутастими обмеженнями. У поодиноких  випадках  відмічаються складні ядра та ядра з правильними кристалографічними обрисами. Практично для усіх проаналізованих ділянок кристалів циркону отримано конкордантні  значення віку, які,  за співвідношенням 207pb/ 206pb становлять 2145—2022 млн рр., а за співвідношенням 206pb/238u — 2152—2030 млн рр. Вік циркону оболонок складає 2036 ±10 млн рр., що співпадає з віком монациту із чарнокітоїдів, поширених на захід, в літинському кар’єрі.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

67