Тонкі морфологічні особливості продуктів земного вивітрювання в метеоритах

Ширінбекова С.Н.

Наведено узагальнені дані з морфології продуктів земного вивітрювання метеоритів  із колекції Національного науково-природничого  музею НАН  України.  Запропоновано  морфологічну  класифікацію  продуктів  вивітрювання в усіх типах метеоритів. Продукти вивітрювання вперше класифіковано на три типи: площинний,  ізометричний  і  видовжений, що  характеризують просторове  розміщення  і  особливості морфології  вторинних  екзогенних мінералів у метеоритних зразках. Екзогенні мінерали в метеоритах генетично пов’язані переважно із нікелистим залізом та складаються в основному з оксидів і оксигідроксидів заліза — маггеміту, гетиту, гідрогетиту (лімоніту),  лепідокрокіту  та Cl-вмісного  акаганеїту. Менш  поширеними  є  вторинні  сульфіди — фрамбоїдний пірит,  Cu-вмісний  сульфід,  що  утворились  унаслідок  вивітрювання  троїліту  та,  можливо,  самородної  міді. Морфологічне  різноманіття  вторинних  мінералів  у  метеоритах  виникло  в  результаті  трансформації  нестійких фаз оксигідроксидів заліза в процесі нерівномірного вивітрювання метеоритної речовини. Присутність кулькоподібних  агрегатів  акаганеїту  з  вмістом Cl  до  3—5 %  свідчить  про  активну  корозію  (Fe, Ni)-металу  в  зразках метеоритів-знахідок, що необхідно враховувати під час зберігання метеоритної речовини у лабораторіях  і музейних умовах.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

33