Сублужні біотитові амфіболіти району Балки Башмачка, Середнє Придніпров’я

Сукач В.В.

Сублужні біотитові амфіболіти представлені різного розміру реліктовими тілами  і дрібними ксенолітами серед вмісних плагіограніт-мігматитів дніпропетровського комплексу біля західних меж Славгородського блоку у Середньому Придніпров’ї. Вони утворилися не пізніше 3,04 млрд рр. тому. Головний мінеральний парагенезис еденіт-паргасит — олігоклаз-андезин — біотит сформувався в інтервалі температури 620—744 °С і тиску 4,5—7,7 кбар, що відповідає умовам амфіболітової фації регіонального метаморфізму. Утворення ретроградного парагенезису рогова обманка — олігоклаз реалізувалось за температури близько 600 °С і тиску 4 кбар. Своєрідною реліктовою ознакою гранулітової фації, яка передувала амфіболітовій, можна вважати наявність характерного для "гранулітових" амфіболів розподілу алюмінію AlIV  і AlVI. За результатами геолого-петрологічного співставлення виявлена речовинно-генетична спорідненість біотитових амфіболітів із піроксенвмісними амфіболітами та основними кристалосланцями славгородської товщі. Передбачається, що підвищений вміст лугів у породах є успадкованим від первинномагматичних основних порід підвищеної лужності ефузивної або інтрузивної фацій — трахібазальтів і сублужних габро. Ключові  слова: біотитові амфіболіти, сублужні породи,  архей, славгородська  товща,  аульська серія, балка Башмачка, Славгородський блок, Середнє Придніпров’я, Український щит.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

58