Структурно­мінералогічні особливості кам’яного метеорита Галків (H4)

Семененко В.П., Гіріч А.Л., Кичань Н.В.

Наведено  дані про  історію падіння  та  головні  структурно­мінералогічні особливості метеорита галків  (H4, S3, W0). Хондрит характеризується вищим ступенем неоднорідності хімічного складу піроксену, ніж олівіну, наявністю акцесорної кількості зерен шпінелі з різним ступенем метаморфогенних змін, високо­ та низько­Сa плагіоклазу, окремих різко ксеноморфних  зерен камаситу  з великою кількістю крупних включень мінералів, численних ознак ударного метаморфізму. Результати досліджень свідчать про збереженість у метеориті реліктів високотемпературних мінералів, а також про хімічну гетерогенність мінералів у період агломерації материнського тіла хондрита.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

43