СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ІНСТИТУТІВ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 73 с., 6  рис., 2 табл.,  4 джерела, 6 додатків.

Мета проекту – створення цілісного, достовірного та актуального інформаційного простору Відділення наук про Землю НАН України у вигляді дворівневої системи із забезпеченням відповідних рівнів інформаційної безпеки: 1) рівень установи – інтегрована система збору інформації з різних структурних підрозділів інституту, включаючи наукову інформацію та кадровий склад; 2) рівень відділення – агрегація інформації з систем інститутів.

В рамках виконання проекту створено

– віртуальне співтовариство науково-організаційних відділів установ (груп учених секретарів) Відділення наук про Землю НАН України для обміну досвідом та координування робіт з інформатизації установ;

– типове масштабоване сховище в установах для агрегування більшості наукової продукції (запитів, наукових звітів тощо) для оперативного реагування на запити Президії НАН України, профільних міністерств тощо і часткової їх публікації у мережі Інтернет (за бажанням, реферати наукових звітів, конспективне викладення тематики роботи інститутів);

– веб-портали трьох інститутів Відділення наук про Землю НАН України:

1. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка – http://igmof.org.ua;

2. Інститут географії – http://igu.org.ua;

3. Інститут геологічних наук – http://new.igs-nas.org.ua/;

– веб-портал «Українського географічного журналу» – http://ukrgeojournal.org.ua;

– веб-портал Відділення наук про Землю НАН України для агрегування інформації від установ, що входять до його складу – http://ex.naukovamolod.org.ua/.

 

Автори: 

Інші автори: 

А.О.Мелащенко, Є.О.Маруняк, Г.Д.Хрущов

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0113U001468

Роки виконання: 

2013