Створення геолого-геофізичних моделей регіональних зон метасоматозу в межах Українського щита для пошуків рудопроявів корисних копалин

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 118 с., 58 рис., 1 додаток, 36 джерел.

Об'єкт дослідження – регіональні і локальні прояви метасоматозу Українського щита, перспективні на пошуки ендогеного зруденіння.

Мета роботи:

– на основі побудованих геоелектричних моделей розробка геологічних і геофізичних критеріїв пошуку рудних корисних копалин і здійснення прогнозу зруденіння в зонах метасоматозу;

− виділення за результатами детальних геофізичних досліджень у регіональних зонах метасоматозу площ, перспективних для подальших пошукових і геологорозвідувальних робіт.

Методи досліджень – мінералогічне і петрографічне вивчення речовинного складу метасоматичних утворень, польові електророзвідувальні дослідження методами АМТЗ і МТЗ, 1D-інверсія отриманих даних, 3D-моделювання геоелектричних аномалій електропроводності, виявлення закономірностей зруденіння.

Використання геолого-геофізичних критеріїв рудоносності дозволяє провести регіональне і локальне прогнозування, націлене на пошуки рудопроявів корисних копалин, пов’язаних з процесами метасоматозу у межах регіонів досліджень.

Результати роботи будуть використані для вибору перспективних ділянок першочергових пошукових і геологорозвідувальних робіт.

 

Автори: 

Інші автори: 

С.О. Шурховецький , Т. Ф. Михайлова, Д. Л. Іванова

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0114U00735

Роки виконання: 

2012 до 2016