Сорбция тяжелых металлов донными илами в присутствии ионов аммония

Шкапенко В.В., Кадошников В.М., Мусич Е.Г., Писанская И.Р.

Розглянуто сорбцію Cu+2, Mn+2, Pb+2, Ni+2, Fe+3 донними осадами, що забруднені нафтопродуктами (на прикладі мулових донних осадів Севастопольської бухти). Показано, що руйнування нафтопродуктів у природних умовах за наявності  іонів  амонію  супроводжується  утворенням  різноманітних  складних металоорганічних  сполук,  які посилюють сорбцію багатозарядних катіонів — Cu+2, Pb+2, Ni+2, Fe+3, але на сорбцію мангану практично не впливають, що пов’язано з його фазовим складом (колоїдною формою) в дисперсійному середовищі.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

96