Современное состояние и основные проблемы экологической геохимии в Украине

Кураева И.В.

Проаналізовано розвиток сучасної екологічної геохімії в Україні. Показано нову структуру екосистеми з урахуванням геологічної складової. Розглянуто параметри, що визначають еколого-геохімічні умови екосистеми та фактори формування цих умов. Доведено, що екологічна геохімія розвивається на основі багатьох навчальних дисциплін: геохімії ландшафтів, геохімії ґрунтів, гідрогеохімії, біогеохімії, урбогеохімії, мікроелементології, фізико-хімічного моделювання. Розкрито внесок співробітників Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України у вирішення теоретичних і практичних проблем екологічної геохімії.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

12