Словник українських назв мінеральних видів у інформаційному просторі

Пономаренко О.М., Кульчицька Г.О., Черниш Д.С

Мета статті — привернути увагу до нового веб-ресурсу "Мінералогічна енциклопедія України" з доменом http://mineralopediaukraine.com. Показано, що на нинішній час мережні видання мають значні переваги перед друкованими. вони дають змогу  і поновлювати  інформацію про мінерали, миттєво виправляти помилкові дані, знайомитись  із думкою читачів  і навіть залучати останніх як авторів. головну увагу привернуто до словника українських назв мінералів, викладеного на веб-сайті для загального обговорення  і опитування. оскільки назви мінеральних  видів,  затверджені  міжнародною  мінералогічною  асоціацією,  записані  літерами  розширеної латиниці,  існують певні труднощі щодо запису  їх кирилицею. в Україні до них додаються труднощі, зумовлені змінами з 1990 р. в українському правописі й законодавстві. упорядники словника зберегли без змін українські назви мінералів, що були відомі до 1990 р., записали з урахуванням змін до правопису назви мінеральних видів, відкритих пізніше. для опитування підготовлено два пакети питань. один  із них стосується способу запису латинописних назв кирилицею: через транскрипцію, як це робилося раніше, чи транслітерацією? на думку упорядників, більшу перевагу дає пряма транслітерація літер латинської абетки, без врахування мови запозичення. Інший пакет питань стосується правопису назв мінеральних видів українською мовою  залежно від часу  їх відкриття. остаточне  рішення, що  буде  базуватися  на  результатах  опитування,  залишається  за  термінологічною комісією.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

3