Склад продуктів земного вивітрювання залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Чінге за даними мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу

Іваницький В.П., Ширінбекова С.Н., Гречановська О.Є., Польшин Е.В.

За допомогою методів мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу діагностовано фази магеміту і гетиту в тонкодисперсних продуктах земного вивітрювання октаедриту Сіхоте-Алінь та фази магеміту, камаситу і теніту в окиснених металевих пластинках атакситу Чінге. Наявність різного стану магнітного впорядкування іонів Fe3+ (магнітновпорядкованого і суперпарамагнітного) у структурі гетиту з метеорита Сіхоте-Алінь пов’язана з утворенням у мінералі кристалітів різного розміру. Фаза камаситу  з вивітрених пластинок атакситу Чінге характеризується широким діапазоном концентрації та ймовірності розподілу домішок. Присутність фаз з іонами Fe3+ і Fe2+ в парамагнітному стані можна пов’язати із силікатами як продуктами земної контамінації зразка метеорита Чінге.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

66