Симетрія-диссиметрія кристалів: нові аспекти

Павлишин В.І.

Стисло висвітлено фундаментальний внесок Є.С Федорова, Л Пастера, П. Кюрі в  теорію  симетрії. Наведено тлумачення термінів — симетрія, диссиметрія (симетрія з частково втраченими елементами симетрії), асиметрія (без елементів симетрії, окрім 1). Обґрунтовано поняття  «аномальний монокристал» — гетерогенний кристал з пониженою стосовно  ідеалізованої структури симетрією й аномальними властивостями. На прикладі кристалів кварцу, калієвого польового шпату, топазу, деяких фосфатів показано різний ступінь їхньої диссиметризації — від локальних порушень, спричинених мікроізоморфізмом, до істотних, пов’язаних із неоднаковим розподілом мінералоутворювальних хімічних елементів у пірамідах росту, які набувають статусу мінерального індивіду. Електричні властивості топазу несумісні з його ідеальною неполярною кристалічною структурою (3L23PC, mmm). Як "аномальні" вони з’являються у диссиметризованих кристалах з пірамідами росту mm2, m 1.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

67