Ріпенко Василь Васильович

Тема дисертації: «Кристалохімія нанофаз та їх вплив на фізичні властивості силікатної кераміки з природної сировини»

спеціальність: 04.00.20 - мінералогія, кристалографія

Науковий керівник: кандидат геол.- мін. наук Хоменко В.М.

Посада: 

Відділ: