Рудоносність лужних метасоматитів Приазов’я.

РЕФЕРАТ

Звіт містить 47 стор.

Об’єкт дослідження – лужні метасоматити Приазов’я.

Мета роботи – встановлення вікових відмінностей лужних метасоматитів та лужних магматичних порід, визначення концентрації рудних мінералів.

Методи досліджень – петрографічний опис шліфів,  ізотопно-геохімічні дослідження.

Вивчено лужні метасоматити (феніти) Східного Приазов’я. Встановлено, що вони мають зазвичай дуже високий коефіцієнт агпаїтності, спричинений високим вмістом лугів (головним чином натрію) за низького значення алюмінію. Акцесорні мінерали та геохімічні особливості лужних метасоматитів дають підстави очікувати виявлення у Східному Приазов’ї родовищ TR, Ce, Zr, Nb та апатиту

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0111U008265

Роки виконання: 

2011 до 2012