Розробка принципово нових способів перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) у сильно магнітні мінерали (магнетит, маггеміт) для підвищення ефективності збагачення окислених кварцитів

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 91 сторінка, 42 ілюстрації, 23 таблиці, 19 посилань.

Об’єкт дослідження – колекція зразків гетитових та гематитових руд з родовищ Криворізького гірничорудного регіону .

Мета роботи: Розробка нових способів перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) у сильномагнітні мінерали (магнетит, маггеміт), визначення оптимальних умов цього перетворення для різних типів руд та розробка рекомендацій щодо впровадження нових технологій виготовлення залізорудних концентратів.

Методи дослідження та апаратура: метод магнітометрії (магнітометр з датчиком Хола), метод магнітного резонансу (спектрометри ЕПР РЭ-1306 (Росія), PS100X (Білорусь)), метод дифракції рентгенівських променів (ДРОН-4М), ЯГР-спектроскопія, термомагнітні дослідження.

Результати та їх новизна: Проведено літературний огляд окислених залізистих кварцитів Кривого Рогу. Створено колекції гематитових та гетитових руд з родовищ Криворізького гірничорудного регіону. Досліджено фазовий склад, магнітні характеристики, хімічний склад зразків зі створених колекцій. Розроблено відносно прості та економічно ефективні способи перетворення слабомагнітних мінералів (гетит, гематит) у сильномагнітні мінерали (маггеміт, магнетит), що включають перетворення в рідкому та сухому середовищах. Перетворення структури та магнітних характеристик гематитових та гетитових руд в сухому середовищі реалізується за їх термічної обробки в присутності біовідновлюваної сировини (крохмалю) в диапазоні температур 300-600°С. Перетворення структури та магнітних характеристик гематитових та гетитових руд в рідкому середовищі реалізується за їх термічної обробки в присутності солей двовалентного заліза за температур до 100°С. Показано, що після спецобробки слабомагнітні фази гетиту та гематиту переходять в сильномагнітні фази магнетиту та маггеміту. Новизна розроблених методик полягає в тому, що процедура перетворення не потребує високих температур.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: отримані результати можуть бути використані для вирішення проблем переробки залізних руд Кривого Рогу, а також для вирішення екологічних проблем, які пов’язані з утилізацією відвалів та хвостосховищ Кривого Рогу.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0113U001675

Роки виконання: 

2013