Розробка геохімічних критеріїв пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 139с., 59 рис., 29 табл., 54 джерел

Об’єкт дослідження – золотоносні кори вивітрювання.

Мета роботи – розробити геохімічні критерії пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території).

Методи дослідження – хімічні, іон-селективні, атомно-абсорбційні, термодинамічного аналізу, математичного моделювання та інш.

Вивчено геохімічні особливості корінних порід, як джерела золота для гіпергенних його концентрацій; визначено головні чинники та механізми концентрування золота при різних фізико-хімічних умовах середовища; проведено кореляцію вмісту золота в золотоносних корах вивітрювання з розвитком тектонічних структур; визначено території, перспективні для постановки задач для пошуків золотоносних кор вивітрювання.

На прикладі окремих ділянок території Брусилівської шовної зони («Сидори», «Крилівка», «Білка», «Світинці») розроблена нова технологія проведення пошуків золота в корах вивітрювання за рухомими формами хімічних елементів в поверхневих відкладах: в зонах тектонічних порушень за аномаліями рухомих форм As та Li (мультиплікативним коефіцієнтом - As∙Li); на ділянках зон тектонічної стабільності за аномаліями рухомих форм Y, Yb (мультиплікативним коефіцієнтом - Y∙Yb). Встановлено, що рудоносні території можна визначати за наявності золота у попелі рослин (пирій), який є концентратором золота. Результати НДР прийняті до впровадження при пошуках золота в корах вивітрювання.

 

Інші автори: 

Е.Я.Жовинський, Н.О.Крюченко, О.А. Жук, М.В. Кухар, Т.М. Слободенюк, К.Е. Дмитренко, Е.В. Панаіт, О.М. Жук

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0113U003383

Роки виконання: 

2013 до 2015