Розподіл цирконію, ніобію, танталу та рідкісноземельних елементів в докембрійських лужних породах і карбонатитах Приазовського блоку Українського щита

Матвійчук М.В.

Базуючись на комплексному вивченні складу порід і мінералів, ізотопно-геохронологічних та ізотопно-геохімічних дослідженнях встановили, що лужні породи і карбонатити Приазовського блоку УЩ характеризуються неоднорідним розподілом рідкісних елементів, зокрема рідкісноземельних, залежно від формаційної приналежності. Карбонатити ультраосновної і габро-сієнітової формацій відрізняються за своїм хімічним складом, проте мають спільні риси у розподілі рідкісноземельних елементів: незначне переважання церієвих лантаноїдів над ітрієвими, чіткий європієвий мінімум. Винятком є класичні карбонатити Чернігівського масиву: в них легкі лантаноїди значно переважають над важкими і відсутній європієвий мінімум.

Ключові слова: 

Сторінка: 

25