Радіогеохронологія процесів метасоматозу в кристалічних породах Українського щита

В.О.Синицин

На основі аналізу опублікованих матеріалів і нових результатів, (переважно уран-свинцевого ізотопного датування) виділено шість етапів прояву процесів метасоматозу в кристалічних породах УЩ. Перші чотири проявилися в археї у кристалічних породах редньопридніпровського мегаблоку. Два останні, палеопротерозойські, мають масштабніше поширення, з ними пов’язані рудопрояви та родовища рідкісноземельних елементів (Приазовський магаблок), урану, ванадію, скандію (Криворізька структура), урану (Інгульский, Дністровсько-Бузький, Волинський мегаблоки), берилію та поліметалів (Сущано-Пержанська зона Волинського мегаблоку). З’ясовано, що вік метасоматитів у межах УЩ становить 2,9–1,8 млрд років, тобто майже дорівнює віку магматичних порід, з якими вони здебільшого пов’язані. На даний час в межах УЩ не виявлено метасоматитів, гранітоїдів, пегматитів та лужних порід, молодших за 1,7 млрд років.

Ключові слова: 

Сторінка: 

24