Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 1. Геохронологія породних комплексів Росинсько-Тікицького мегаблоку

Зюльцле О.В., Степанюк Л.М., Зюльцле В.В., Довбуш Т.І., Курило С.І.

З застосуванням методу мас-спектрометрії визначено вік цирконів і монацитів із проб, відібраних з метаморфічних та ультраметаморфічних порід Росинсько-Тікицького мегаблоку у межах північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Установлено, що ізотопний вік цирконів і монацитів становить 2,04—2,1 млрд рр. Виходячи з того, що поява монациту у мінеральному парагенезисі даних порід пов’язана з процесами їх калішпатизації на завершальному етапі формування, визначений вік цирконів і монацитів відображає час прояву процесів калішпатизації. Ці процеси є синхронними із завершальним етапом становлення структурно-речовинних комплексів Дністровсько-Бузького мегаблоку та пов’язані з широким проявом у межах Росинсько-Тікицького мегаблоку палінгенно-метасоматичних процесів, що обумовили діафторез архейської  інфраструктури  мегаблоку  і  виникнення  двопольовошпатових  гібридних  "полімігматитів"  і  плагіоклаз-мікроклінових гранітоїдів.

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

84