Проблеми української мінералогічної термінології

Кульчицька Г, Черниш Д.

У статті звернено увагу на деякі проблеми номенклатури і термінології, що виникли через використання українськими мінералогами різних стандартів: радянських, російських і міжнародних після надання українській мові статусу державної. Зокрема, не існує одностайної думки щодо об’єктів мінералогії, виникло багато синонімів серед назв мінералів, нема контролю за дотриманням держстандартів України. Автори статті пропонують застосовувати термін відміна, а не різновид для характеристики хімічних і фізичних варіацій мінерального виду, як це пропонував академік Є.Лазаренко, синтетичний, а не штучний мінерал для отриманих людиною аналогів природних мінералів, передавати з англійської назви мінералів за допомогою літери "ґ", як це дозволяє сучасний український правопис — ґаліт (сульфід Сu і Gа), маґгеміт (магнітний Fе2О3), що дасть змогу уникнути утворення омонімів. Проблеми, що виникли, під силу вирішити лише центральним науковим установам або загальноукраїнським громадським об’єднанням на зразок Українського мінералогічного товариства.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

78