Порівняльний генетично-мінералогічний аналіз рідкісноземельної і цирконієвої мінералізації Волинського та Приазовського блоків Українського щита.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 222 с., 121 рис., 25 табл., 118 джерел.

Об’єкт дослідження – мінерали, пов’язані з ендогенною рідкісноземельною, ітрієвою, цирконієвою мінералізацією Приазовського й Волинського мегаблоків УЩ.

Мета роботи – порівняти мінеральний склад, умови формування геологічних об’єктів, що містять REE, Y, Zr на Приазовському та Волинському мегаблоках, встановити причини відсутності промислового REE зруденіння на Яструбецькому цирконієвому рудопрояві та умови накопичення REE, Y на унікальному Азовському  родовищі.

Методи дослідження – рентгенофазовий та рентгеноструктурний, термобаро-геохімічний (методи дослідження включень), електронно-зондовий, люмінесцентні (ФЛ, РЛ), ІЧ-спектроскопічний, ICP MS визначення елементів.

Азовський і Яструбецький масиви – типові гіперсольвусні сієніти, анортоклаз-пертит якого містить 55-75 % альбітового компоненту, а фемічні мінерали високо- або гранично залізистого складу (геденбергіт, ферогастингсит, фаяліт, аніт) характеризуються низькими значеннями коефіцієнту окислення. Петрологічно об’єкти ідентичні.

Первісне осадження основних мінералів-концентаторів REE (як циркону, так і бритоліту) Азовського і Яструбецького сієнітових масивів - магматичне. Бритоліт на Азовському родовищі кристалізувався як одночасно, так і раніше за циркон. Така особливість кристалізації цих мінералів пояснює як сумісне, так і роздільне їх накопичення на родовищі.

У формуванні Азовського родовища брали участь високотермобаричні (>1030°С, >(450-520) МПа) потоки СО2-флюїду. Постмагматичні флюїди викликали метасоматичне заміщення бритоліту, внаслідок чого відбувся перерозподіл REE, Y: вміст легких REE зріс у монациті, а важких REE та Y – у бастнезиті і вториннму бритоліті. На Азовському родовищі під дією СО2-розчину утворювався ще й сидерит, на Яструбецькому – карбонат-флюоритові жили. Відсутність бритоліту на Яструбецькому родовищі спричинене, імовірно, дуже малим вмістом фосфору в магматичному розплаві, внаслідок чого REE змушені були концентруватися у флюориті. Флюоритова мінералізація з невеликим вмістом ітрію і рідких земель трапляється як у межах, так і поза масивом. Вона нині не є об’єктом для промислового вилучення з них ітрію і рідкісноземельних елементів.

Автори: 

Інші автори: 

† В.С. Мельников, С.С. Остапенко

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0106U011535

Роки виконання: 

2007 до 2011