Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму

Семененко В.П., Гіріч А.Л.

Представлено результати електронно-мікроскопічного та мікрозондового дослідження включень бітуму в порфіровому ксеноліті хондрита Кримка. Обґрунтовано висновок про належність ксеноліта до уламка мікропорфірової макрохондри або іншого великого об’єкта аналогічної будови, представленого розкристалізованим ударним розплавом. Зроблено припущення щодо ударно-метаморфічної міграційної природи бітуму, яка була зумовлена багатократними ударними подіями в доземній історії материнського тіла метеорита Кримка. Бітум міг проникнути у порфіровий уламок або із тонкозернистої оболонки, попередньо збагаченої органічною речовиною, або із органічних сполук, акреційованих поверхнею ксеноліта ще до утворення оболонки.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

23