Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика

Гіріч А.Л., Семененко В.П.

Наведено результати структурно-мінералогічного і хімічного дослідження нового ксеноліта хондрита Кримка (LL3.1). Ксеноліт характеризується: грубозернистою порфіровою будовою; наявністю крупних включень бітумовмісної речовини, які зосереджені головним чином на його периферії, та дрібнозернистих полімінеральних асоціацій, складених троїлітом, силікатною речовиною переважно олівінового складу, фосфатами і нікелистим залізом; наявністю дистену (?), який вперше діагностований у метеоритах і може мати метаморфічну природу; неоднорідним хімічним складом мінералів, особливо олівіну, низькокальцієвого піроксену і хроміту; складною зональністю окремих зерен низькокальцієвого піроксену, що вказує на ритмічну зміну окисно-відновних умов його кристалізації, та високим вмістом Al2O3 і MgO в хроміті, що свідчить про високотемпературні умови його утворення. Ксеноліт оточений тонкозернистою силікатною оболонкою з вуглецьвмісною речовиною. Головними мінералами ксеноліта є олівін (Fa6,83—97,0), низькокальцієвий піроксен (Fs2,64—22,6En75,3—96,7Wo0,50—6,21) і троїліт, другорядними — висококальцієвий піроксен (Fs3,98—8,27En55,0—63,6Wo28,9—39,0) і нікелисте залізо (теніт і камасит). Акцесорні мінерали представлені хромітом, фосфатами (мерилітом і рідкісним для хондритів панетитом) і дистеном (?). У міжзерновому просторі збереглися залишки мезостазису, хімічний склад якого відповідає нормативному плагіоклазу (Ab69,1—82,3An16,1—30,8Or0,15—2,55). Порфіровий бітумовмісний ксеноліт відрізняється від відомих ксенолітів хондрита Кримка і утворився, найімовірніше, внаслідок нерівноважної розкристалізації силікатного розплаву.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

56