Пономар Віталій Павлович

Тема дисертації: «Зміни мінерального складу  та властивостей залізних руд різного типу під впливом магнетизуючого випалу»

спеціальність: 04.00.20 - мінералогія, кристалографія

Науковий керівник: чл.-кор. НАН України професор Брик О.Б.

 

Посада: 

Вчений ступінь: 

Відділ: