Петро- и геохимические особенности протерозойских и фанерозойских редкометалльных гранитов

Шеремет Е.М., Седова Е.В.

За результатами петрогеохімічного зіставлення рідкіснометалевих гранітів протерозойської тектоно-магматичної активізації з рідкіснометалевими гранітами пізніших часових інтервалів (фанеро- й мезозойського) зроблено висновок про їхню тотожність. Але між ними є відмінності у металогенічній спеціалізації. Для древніх рідкіснометалевих гранітів із рідкісноземельною спеціалізацією вони обумовлені, на думку авторів, залученням у процес субдукційного магмоутворення океанічних пелагічних осадків багатих на рідкісноземельні елементи. Рідкіснометалеві граніти фанеро- та мезозойської тектоно-магматичної активізації з рідкіснометалевою мінералізацією (олово-молібден-вольфрамовою) утворилися у процесі рифтогенного розтягування за рахунок підтікання мантійних флюїдів із більш глибоких горизонтів мантії.

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

67