Оцінка ступеню екологічного ризику територій гірничопромислових агломерацій за забрудненням важкими металами

Жовинський Е.Я., Кураєва І.В., Радченко А.І., Білик В.Ж.

Жовинський Е.Я., Кураєва І.В., Радченко А.І., Білик В.Ж. Оцінка ступеню екологічного ризику територій гірничопромислових агломерацій за забрудненням важкими металами. Встановлено закономірності розподілу рухомих форм важких металів у системі порода-грунт-рослина-лю- лина для територій гірничопромислових агломерацій.

Установлены закономерности распределения подвижных форм тяжелых металлов в системе порода - почва - растение - человек для территорий горнопромышленных агломераций.

Regularities of heavy metals' mobile forms distribution in rock - soil - plant - human being system for territories of mining agglomerations have been defined.

Номер журналу: 

Вкладення: 

Сторінка: 

96