Оцінка рудопроявів та родовищ флюориту Українського щита як комплексної сировини

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 62 с., 24 рис., 12 табл., 26 джерел.

Об’єкт дослідження – флюорит рудопроявів та родовищ Українського щита (УЩ), як комплексної сировини.

Мета роботи – розробити оптимальний, ефективний і економічно вигідний комплекс критеріїв оцінки рудопроявів та родовищ флюориту УЩ, як комплексної сировини.

Метод дослідження – літогеохімічний, спектральний, хімічний, атомної абсорбції, статистичний аналіз вмісту хімічних елементів у флюориті та вміщуючи породах.

Дослідження з прогнозування рудопроявів флюориту, особливо як комплексної сировини, проведені на північно-західній, центральній та південно-західній територіях УЩ. Основна увага приділена рудопроявам Сущано-Пержанської зони (Центральний, Яструбецький та Західно-Яструбецький рудопрояви та ін.), Подільсько-Придністровської зони (Бахтинське родовище, рудопрояви – Сказинці, Жеребилівка, Липчани, Перекоринці, Вищеольчедаїв, Новосілка та ін.) та Бобринецько-Кіровоградської зони (Бобринецька група рудопроявів).

По кожному рудопрояву, мінеральній знахідці та площі розповсюдження флюориту, як акцесорного мінералу проведено комплексне дослідження речовинного складу безпосередньо руди та рудовміщуючих порід.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта досліджень – оцінка рудопроявів та родовищ флюориту УЩ, як комплексної сировини.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0110U005306

Роки виконання: 

2010 до 2012