Особливості формування азотвмісного радикала у зразках біогенного гідроксилапатиту за даними ЕПР

Дудченко Н.О.

Біогенний гідроксилапатит з кісток корів був підданий термічній обробці в умовах нестачі та надлишку кисню в температурному діапазоні (700, 750, 800, 850, 900  ºC). Показано, що внаслідок термічної обробки біогенного гідроксилапатиту в умовах нестачі кисню у зразках утворюються азотвмісні радикали (NO42–). В результаті термообробки біогенного гідроксилапатиту в умовах надлишку кисню такі радикали не утворюються. Визначено, що максимальна інтенсивність спектра ЕПР азотвмісних радикалів або їх максимальна кількість спостерігається під час відпалювання за температури 800—850 °С. Зроблено висновок, що даний азотвмісний центр входить до структури біогенного гідроксилапатиту за рахунок ізоморфного заміщення фосфору в структурі гідроксилапатиту на азот (P → N). Отримані результати можуть бути використані під час досліджень механізмів ізоморфних заміщень в апатиті.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

46